วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

SHOWFONT : CRU-Saowalak


การนำเสนอฟอนต์ของ เสาวลักษณ์  สิงห์วงษา

วิชา การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2304 กลุ่ม 102


ภาพที่ 1 แสดงการ SHOWFONT ในแบบตัวอักษร  #Saowalakkii
ที่มา : เสาวลักษณ์ สิงห์วงษา


ภาพที่ 2 แสดงการ SHOWFONT ในแบบตัวอักษรชุด CRU -Saowalak
ที่มา : เสาวลักษณ์ สิงห์วงษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น