วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

[ 111212 ] ... สัปดาห์ที่ 6 . . ~


           ในการเข้าศึกษาวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ได้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 6 เรียบร้อยแล้ว
นั่นหมายถึงใกล้เข้ามาทุกทีกับการสอบกลางภาค แต่ก็ยังคงมีงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เป็นปกติ
เพื่อให้ทำความเข้าใจ เรียนรู้ให้ได้มากที่สุด ก่อนนำความรู้ที่ได้รับไปประเมินตัวเราเอง . .
            
           เรื่องของงานกิ๊ฟท์ . .
           วันนี้ได้ทำการนำเสนองานของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มเราทำเสื้ดยืดคู่รัก และเสื้อยืดสำหรับใส่คนเดียว
ซึ่งคอนเซปก็คือ Love Product กลุ่มเราสกรีนด้วยวิธี Eco Print ซึ่งเป็นวิธีการลดการสิ้นเปลือง
ได้วิธีหนึ่ง ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งการนำเสนอก็ผ่านไปได้ด้วยดี อาจมีการแก้ไขบ้าง
เล็กน้อย และให้ทำเพิ่มเติมขึ้นให้สมบูรณ์แบบ . .

           งานของวันนี้ คือ . .
- ให้เข้าดาวน์โหลดไฟล์ที่อาจารย์ได้แชร์ไว้ให้ . . ชื่อไฟล์ Prachid-chid Latin Thai Template.ttf
- เตือนเรื่องการดัดแปลงฟอนต์ . . ถ้าหากเรานำฟอนต์ของคนอื่นมาเพื่อที่จะดัดแปลงเป็นในแบบ
  ของเราเอง เราควรจะให้เกียรติต้นฉบับ คือ การเพิ่มชื่อเราไว้ที่ข้างหลังชื่อของต้นฉบับ 

  ห้ามนำชื่อของเจ้าของฟอนต์ออกเด็ดขาด ! . . เพราะอาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้ ~
- คำศัพท์      Font Family     = ตระกูลฟอนต์ 
                  Panose            = ชนิดประเภท 
                  Hand Written  = ลายมือ
                  Character       = ตัวอักษร
                  Type              = ตัวพิมพ์
- ทริค . . ตัวอักษรที่มีหางมักจะเป็นฟอนต์แบบลาติน ( Latin )

           การเรียนการสอนในสัปดาห์หน้า . . . อาจารย์จะสอนการจัดวางฟอนต์ . . ! ~

- - - - - - - -


วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

' . . เรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt ! ~


          วันนี้ไปเจอบล็อกๆนึงมา บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็ได้ แต่อยากนำทริคดีๆนี้มาบอกต่อ
สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็น ลองมาทำกันดูนะ ๆ . .

          เวลาเราแชทหรือเข้าไปที่บล็อกของคนอื่นๆ บางทีเราอาจจะเห็นอักษรแปลกๆที่เขาใช้ๆกัน 
ทั้งตกแต่งบล็อก หรือแต่งชื่ออะไรก็แล้วแต่ เห็นได้ทั้งในเว็บ Social หรือบล็อกต่างๆ เช่น Facebook , Twitter , Myspace , Hi5 , Exteen , Bloggang ฯลฯ หรือเวลาแชทกันใน MSN , Live Messenger , Skype , Goolgle Talk , Yahoo Messenger ฯลฯ ที่คู่สนทนาเราอาจจะใช้อักษรพิเศษส่งมาหาเรา
. . . เราจะสามารถทำอักษรพิเศษแบบนั้นได้บ้างมั้ยนะ ?? ?? ?

          วิธีการก็คือ...ให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้ ตามด้วยกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ด เมื่อกดปุ่ม
ตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ดที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม Alt ที่กดค้างไว้ จากนั้นก็จะเห็น
ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษปรากฏขึ้นมา . . 


ยกตัวอย่าง : Alt-0169 = © or Alt-0174 = ® or Alt-0153 = ™

Alt-0128 €            Alt-0252 ü            Alt-0129 �         Alt-0130 ‚             Alt-0131 ƒ
Alt-0132 „            Alt-0253 ý            Alt-0133 …           Alt-0134 †            Alt-0135 ‡
Alt-0136 ˆ            Alt-0254 þ            Alt-0137 ‰         Alt-0138 Š            Alt-0139 ‹
Alt-0140 Œ          Alt-0255 ÿ            Alt-0141 �         Alt-0142 Ž            Alt-0143 �
Alt-0144 �         Alt-0248 ø            Alt-0145 ‘             Alt-0146 ’             Alt-0147 “
Alt-0148 “            Alt-0249 ù            Alt-0149 •            Alt-0150 –            Alt-0151 —
Alt-0152 ˜            Alt-0250 ú            Alt-0153 ™           Alt-0154 š            Alt-0155 ›
Alt-0156 œ          Alt-0251 û            Alt-0157 �         Alt-0158 ž            Alt-0159 Ÿ
Alt-0160               Alt-0244 ô            Alt-0161 ¡             Alt-0162 ¢            Alt-0163 £
Alt-0164 ¤            Alt-0245 õ            Alt-0165 ¥            Alt-0166 ¦            Alt-0167 §
Alt-0168 ¨            Alt-0246 ö            Alt-0169 ©          Alt-0170 ª            Alt-0171 «
Alt-0172 ¬            Alt-0247 ÷            Alt-0173 ­             Alt-0174 ®            Alt-0175 ¯
Alt-0176 °             Alt-0240 ð            Alt-0177 ±            Alt-0178 ²             Alt-0179 ³
Alt-0180 ´             Alt-0241 ñ            Alt-0181 µ            Alt-0182 ¶           Alt-0183 ·
Alt-0184 ¸             Alt-0242 ò            Alt-0185 ¹             Alt-0186 º            Alt-0187 »
Alt-0188 ¼           Alt-0243 ó            Alt-0189 ½           Alt-0190 ¾           Alt-0191 ¿
Alt-0192 À           Alt-0236 ì             Alt-0193 Á           Alt-0194            Alt-0195 Ã
Alt-0196 Ä           Alt-0237 í             Alt-0197 Å           Alt-0198 Æ           Alt-0199 Ç
Alt-0200 È            Alt-0238 î             Alt-0201 É            Alt-0202 Ê            Alt-0203 Ë
Alt-0204 Ì             Alt-0239 ï             Alt-0205 Í             Alt-0206 Π            Alt-0207 Ï
Alt-0208 Р          Alt-0232 è            Alt-0209 Ñ           Alt-0210 Ò           Alt-0211 Ó
Alt-0212 Ô           Alt-0233 é            Alt-0213 Õ           Alt-0214 Ö           Alt-0215 ×
Alt-0216 Ø           Alt-0234 ê            Alt-0217 Ù           Alt-0218 Ú           Alt-0219 Û
Alt-0220 Ü           Alt-0235 ë            Alt-0221 Ý            Alt-0222 Þ            Alt-0223 ß
Alt-0224 à            Alt-0231 ç            Alt-0225 á            Alt-0226 â            Alt-0227 ã
Alt-0228 ä            Alt-0230 æ          Alt-0229 å
         
              นอกจากนี้...เรายังสามารถใช้โปรแกรม Character Map Utility ซึ่งเป็นยูทิลิตีฟรีตัวหนึ่ง
ที่มาพร้อมกับวินโดวส์ ซึ่งเราสามารถคัดลอก และวางตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้น 
เพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น Microsoft Word , Microsoft Frontpage หรือโปรแกรมอื่นๆ เป็นต้น . . ซึ่งวิธีการเรียกใช้ Character Map Utility ทำได้ดังนี้
- ให้ไป Start > Programs > Accessories > System Tools > Character Map
- หรือไปที่ Start > Run > จากนั้นพิมพ์ว่า Charmap แล้ว OK หรือกดปุ่ม Enter
- หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกรูปแบบตัวอักษร แล้วคลิกที่ตัวอักษรพิเศษ
ที่คุณต้องการ จากนั้นก็คลิก Copy แล้วเอาไปวางในโปรแกรมที่คุณต้องการ
          วิธีการง่ายๆเพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถใช้งานตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษได้แล้ว ! ~

          หรือเราจะลองดูอันนี้ประกอบด้วย Special Characters Alt Keyboard Sequences

backspace†   Alt 8          tab†  Alt 9          line break†  Alt 10          
                                     ¤   Alt 15               Alt 20                     § Alt 21        
                              paste†   Alt 22     space†   Alt 32                    ! Alt 33              
                                      " Alt 34             # Alt 35                   $ Alt 36
                                     % Alt 37             & Alt 38                    ' Alt 39
                                     ( Alt 40              ) Alt 41                   * Alt 42
                                     + Alt 43              , Alt 44                   - Alt 45
                                     . Alt 46              / Alt 47                   0 Alt 48
                                     1 Alt 49              2 Alt 50                   3 Alt 51 
                                     4 Alt 52              5 Alt 53                   6 Alt 54
                                     7 Alt 55              8 Alt 56                   9 Alt 57
                                     : Alt 58               ; Alt 59                   < Alt 60
                                     = Alt 61              > Alt 62                   ? Alt 63 
                                     @ Alt 64              A Alt 65                   B Alt 66 
                                     C Alt 67              D Alt 68                   E Alt 69
                                     F Alt 70              G Alt 71                   H Alt 72
                                     I Alt 73              J Alt 74                    K Alt 75
                                     L Alt 76             M Alt 77                   N Alt 78
                                    O Alt 79              P Alt 80                    Q Alt 81
                                    R Alt 82              S Alt 83                     T Alt 84
                                    U Alt 85              V Alt 86                    W Alt 87
                                    X Alt 88              Y Alt 89                     Z Alt 90
                                    [ Alt 91              \ Alt 92                      ] Alt 93
                                    ^ Alt 94              _ Alt 95                      ` Alt 96
                                    a Alt 97              b Alt 98                      c Alt 99
                                    d Alt 100            e Alt 101                     f Alt 102
                                    g Alt 103            h Alt 104                     i Alt 105
                                    j Alt 106            k Alt 107                      l Alt 108
                                   m Alt 109           n Alt 110                      o Alt 111
                                    p Alt 112           q Alt 113                      r Alt 114
                                    s Alt 115            t Alt 116                      u Alt 117
                                   v Alt 118           w Alt 119                      x Alt 120
                                   y Alt 121            z Alt 122                      { Alt 123
                                   | Alt 124            } Alt 125                      ~ Alt 126
                                  Ç Alt 128           ü Alt 129                      é Alt 130
                                  â Alt 131            ä Alt 132                      à Alt 133
                                  å Alt 134            ç Alt 135                      ê Alt 136 
                                  ë Alt 137            è Alt 138                      ï Alt 139
                                  î Alt 140             ì Alt 141                    æ Alt 145
                                 Æ Alt 146            ô Alt 147                     ö Alt 148
                                 ò Alt 149            û Alt 150                     ù Alt 151
                                 ÿ Alt 152            ¢ Alt 155                     £ Alt 156
                                 ¥ Alt 157             P Alt 158                     ƒ Alt 159
                                 á Alt 160             í Alt 161                    ó Alt 162
                                 ú Alt 163             ñ Alt 164                   Ñ Alt 165
                                 ¿ Alt 168             ¬ Alt 170                   ½ Alt 171
                                ¼ Alt 172             ¡ Alt 173                   « Alt 174
                                 » Alt 175             ¦ Alt 179                   ß   Alt 225
                                 µ Alt 230             ± Alt 241                   ° Alt 248
                                 • Alt 249             · Alt 250                   ² Alt 253
                                 € Alt 0128            Alt 0132                 Alt 0133
                                 † Alt 0134           Alt 0135                 ˆ Alt 0136
                                ‰ Alt 0137          Š Alt 0138                 Alt 0139
                                Œ Alt 0140           Alt 0145                  Alt 0146
                                 “ Alt 0147           Alt 0148                 Alt 0150
                                —   Alt 0151          ˜ Alt 0152                 Alt 0153
                                 š Alt 0154           Alt 0155                œ Alt 0156
                                 Ÿ Alt 0159         ¨ Alt 0168                © Alt 0169
                                 ® Alt 0174         ¯ Alt 0175                ³ Alt 0179
                                 ´ Alt 0180         ¸ Alt 0184                ¹ Alt 0185
                                ¾ Alt 0190         À Alt 0192               Á Alt 0193
                                 Â Alt 0194         Ã Alt 0195               Ä   Alt 0196 
                                 Å Alt 0197         È Alt 0200               É Alt 0201
                                 Ê Alt 0202         Ë Alt 0203               Ì Alt 0204
                                 Í Alt 0205         Î Alt 0206                Ï Alt 0207
                                 Ð Alt 0208        Ò Alt 0210              Ó Alt 0211
                                 Ô Alt 0212        Õ Alt 0213              Ö Alt 0214
                                 × Alt 0215         Ø Alt 0216              Ù Alt 0217
                                 Ú Alt 0218         Û Alt 0219              Ü Alt 0220
                                 Ý Alt 0221         Þ Alt 0222               ã Alt 0227
                                 ð Alt 0240         õ Alt 0245               ÷ Alt 0247
                                 ø Alt 0248         ü Alt 0252               ý Alt 0253
                                 þ Alt 0254

- - - - - -- - - - - - - - - -