วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

[ 080113 ] ... สัปดาห์ที่ 8 ! ~


          สัปดาห์ี้นี้ก็เริ่มต้นการเรียนด้วยปีใหม่ ๆ . . . . หลังจากหยุดพักไป และต้องทำงานส่ง
คือการทำการ์อวยพรปีใหม่ส่งไปให้ ผศ. . . . การเีรียนการสอนในสัปดาห์นี้ ! ~
          - สมัคร web : art.chandra.ac.th/dokeos เพื่อเข้าสมัครสอบในระบบ E-Leaninig
          - ตรวจแบบอักษรและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำฟอนต์
          - ตรวจการ์ดอวยพรปีใหม่ วิจารณ์ และแนะนำการ์ดต่างๆ เพื่อความถูกต้อง
          - อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FontCreator . . . 
การจัดชานหน้า - หลังด้วย Tools >> Glyph Transformer... >> Bearings 
( Left : 5 , Right : 30 )
          - ทำรายงานเกี่ยวกับการทำฟอนต์ลายมือ ตัวหนังสือเนื้อหาขนาด 16 พ้อย 
หัวเรื่อง 20 พ้อย ( หัวข้อใหญ่จัดเสมอหน้า , หัวเรื่องอยู่ตรงกลาง ) จัดค่าหน้ากระดาษ
( บนกับซ้าย : 3.81 ) ทำจำนวน 16 หน้า . . . ปริ๊นสกรีนขั้นตอนการทำด้วย
ใต้ภาพที่ปริ๊นสกรีนพิมพ์ . . . ภาพที่ 1 ภาพแสดง... ( อธิบาย )
                                      ที่มา : เสาวลักษณ์ สิงห์วงษา , 2556
          - ทำรายงานเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร จำนวน 16 หน้า ( พร้อมอ้างอิง )

* . . รายงานจะต้องใช้ตัวหนังสือเป็นฟอนต์ลายมือตัวเอง มีปกนำ , วัตถุประสงค์
เป้าหมายการทำงาน
. . . . . . .
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น