วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการประกวดการออกแบบสื่อสัญลักษณ์ ( Mascot )


   'โครงการประกวดสื่อสัญลักษณ์ส่งเสริมการใช้แก้วน้ำประจำตัว
ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยจากตู้บริการน้ำดื่มในมหาวิทยาลัย '


ภาพที่ 1 แสดงผลงานในการออกแบบ Mascot 
ที่มา : เสาวลักษณ์ สิงหวงษา


Mascot : น้ตู้นํ้ํ

          Concept เกิดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้แก้วน้ำประจำตัวดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยจากตู้บริการน้ำดื่มในมหาวิทยาลัย ออกแบบโดยใช้ตู้น้ำดื่มที่มีลักษณะเป็นมิตร ปลอดภัยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เืพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้ง่ายขึ้น ใช้โทนสีฟ้าเป็นตัวมาสคอต เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสะอาดของน้ำภายในตู้บริการ และเชิญชวนผู้ใช้บริการให้หันมาพกแก้วน้ำส่วนตัวเพื่อความสะดวกและประหยัดมากกว่า . . .


ภาพที่ 2 แสดงผลงานในการออกแบบ Mascot ( Black - White )
ที่มา : เสาวลักษณ์ สิงหวงษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น