วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การออกแบบโลโก้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 9 สถาบัน


' การออกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 9 สถาบัน '
ภาพแสดงผลงานโลโก้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มา : เสาวลักษณ์ สิงห์วงษา

Concept . . .
          เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของทั้ง 9 มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนความรู้
ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป โลโก้จะใช้หมวกบัณฑิตแทนการศึกษาที่ดี
มีคุณภาพของนิสิตนักศึกษา สื่อให้เห็นถึงความมานะ พยายาม พากเพียรซึ่งกว่าจะได้มา
และเพื่อให้ได้ความรู้ ความสามารถที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ส่วน QA ย่อมาจาก Quality Assurance
ซึ่งหมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา . . 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น