วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

[ 041212 ] ... สัปดาห์ที่ 5 . . ! ~

     
          สัปดาห์นี้ได้เกริ่นนำเรื่องโปรมแกรม High - Logic FontCreator ซึ่งเราจะได้เริ่มศึกษากัน
ในสัปดาห์ต่อไป . . จึงต้องไปทำความรู้จักกัีบโปรแกรมกันไว้ซะหน่อย ๆ . .

          สรุปของสัปดาห์นี้ . .
- การตั้งชื่อไฟล์ของงานกลุ่ม Gift On The Moon : กลุ่ม >> รหัสวิชา >> Gift On ThMoon
- งานกิ๊ฟท์จะมีขึ้นในวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 
- สมุดสเก็ทฟอนต์ .. ควรมีพกไว้ เพื่อเวลาเจอแนวคิดเราจะได้สเก็ทเอาไว้ดัดแปลงปรับปรุงได้
  ไปไหนมาไหนถ้าเจออักษรที่น่าสนใจเราก็สามารถสเก็ทเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจได้
- เริ่มท่องจำฟอน์อนาโตมี่ได้แล้ว ๆ ( ออกสอบจ้า ! ~
- ศึกษาโปรแกรม  High - Logic FontCreator ล่วงหน้า

          เกี่ยวกับงานกิ๊ฟท์ . .
- จัดทำเนื้อหารายงานให้สมบูรณ์มากขึ้น
- ทำบอร์ดเพื่อนำเสนองาน เืพ่อความเห็นภาพและเข้าใจง่ายมากขึ้น
- สร้างชิ้นงานออกมาให้เป็นรูปร่าง และมีแพ็คเก็ต

. . . . . . . . .


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น